30

اجزای مختلف در چاپ افست

posted on
اجزای مختلف در چاپ افست

New Page 1

اجزای مختلف در چاپ افست | شبرنگ آسیا
چاپ افست لیتوگرافی برای چاپ کارهای تبلیغاتی استفاده می شود. اما کیفیت محصول نهایی بستگی به هدایت ، تخصص و تجهیزات فرد چاپگر دارد. لیتوگرافی افست بر مبنای بسیار ساده عمل می کند.

جوهر و آب :

با هم مخلوط نمی شوند. تصاویر ( کلمات و تصویر سازی ) بر روی صفحات چاپ که با آب نمدار شده اند انتقال می یابند . سپس جوهر در نواحی تصویر قرار می گیرند و آب در جائی که تصویر نیست . آنگاه تصویر به صفحه لاستیکی منتقل می شود و از صفحه لاستیکی به کاغذ انتقال می یابد. به این دلیل است که این فرایند ، چاپ افست نام گرفته و به اینکه تصویر مستقیما از صفحات چاپ ( مانند چاپ گراور ) به کاغذ انتقال نمی یابد . حال نگاهی به مراحل چاپ می اندازیم .

قدم اول در چاپ افست :

مرحله پیش از چاپ : قبل از اینکه کار چاپ شود ، سند مورد چاپ باید به فیلم و صفحات چاپ انتقال یابد . نگاتیو های فیلم از فایلهای دیجیتال تهیه می شوند و تصاویر به همان روشی که عکس چاپ می شود ، به صفحات چاپ انتقال می یابد . وقتی که صفحات چاپ نور دهی می شوند ، عکس العمل شیمیایی در آن به وجود می آید که به یک سطح پذیرای جوهر اجازه فعال شدن می دهد . نتیجه این است که تصویر از نگاتیو به صفحه انتقال می یابد.

مواد مختلفی برای صفحات چاپ وجود دارند شامل:

کاغذ (که محصول کم کیفیت تری حاصل می کند ) بهترین ماده آلمینیوم است که گرانقیمت تر است.

هر کدام از رنگهای اصلی – سیاه ، سایان (آبی) ، ماژنتا (قرمز) و (زرد) صفحه چاپ افست جداگانه ای دارند .

به رقم اینکه در کار تمام شده ، رنگهای بسیاری می بینید ، فقط تعداد کمی رنگ در خلق تصویر استفاده شده اند .(همچنین در موارد چاپ چهار رنگ شنیده اید که شبیه فرایند سه رنگ در تلویزیون می باشد ).

قدم دوم در چاپ افست :

ماشین چاپ : کاغذ برای استفاده در ماشین چاپ افست – لیتو گرافی از رول کاغذی کشیده می شود . هر رول می تواند یک تن وزن داشته باشد . کاغذ پس از چاپ بریده می شود همچنین چاپ افست می تواند بر روی کاغذهای از پیش بریده شده انجام شود . ماشینهای چاپ رولی می توانند با سرعت بسیار بالا کار کنند ( ۵۰۰۰۰ صفحه چاپ در ساعت) هر غلطک چاپ برابر یک ورق کامل )۳۸ اینچ در ۲۲ اینچ ( می باشد

چاپ افست سیستم چاپ رولی با دو رول کاغذ در تصویر نشان داده شده است. هر رول ۱۸ تن وزن دارد و برای ۹۰۰۰ صفحه چاپ (۷۲۰۰۰ صفحه بریده شده) کفایت می کند دستگاه باید یک تعادل ثابت بین حرکت کاغذ به جلو و فشار آن به عقب که باعث می شود کاغذ صاف و ثابت از درون تجهیزات عبور کند ، ایجاد کند .

فرایند جوهری کردن :

جوهردر آب مخلوط نمی شوند و عامل نهفته چاپ افست لیتو گرافی همین است. غلطک های آب جوهر را از نقاطی که تصویر ندارد ، دور نگه می دارد . هر صفحه چاپ تصویر را به غلطک الستیکی و سپس به کاغذ منتقل می کند. صفحه چاپ به خودی خود با کاغذ تماس پیدا نمی کند. از این روست که به لیتو گرافی چاپ افست می گویند.

تصویر غلطکها از نزدیک .غلطکهای بالایی جوهر زرد را به سیلندرلاستیکی (غلطک پائینی ) و سپس کاغذی که بطور افقی از زیر آن می گذرد منتقل می کند کاغذ پس از بکار بردن جوهر و آب اندکی مرطوب می شود. مشخص است ریسک پخش جوهر وجود دارد. برای حل این مشکل کاغذ از درون گرم خانه ای مگذرد . گرم خانه با گاز گرم می شود و دمای آن بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ درجه فارنهایت می باشد .

بالفاصله بعد از بیرون آمدن از گرم خانه ، کاغذ از بین چندین غلطک فلزی بزرگ می گذرد که به غلطکهای سرد کننده معروف هستند. این غلطکهای سرد کننده کاغذ را بالفاصله سرد می کنند و باعث می شوند که جوهر فورا روی کاغذ بنشیند . اگر این عمل انجام نشود ، جوهر با تماس انگشتان پاک می شود.

Categories: | Tags: فروش انواع چسبهای صنعتی , دوطرفه , نواری , برزنتی , چسب ۱۲۳ , چسب بنر , فوئل چسبدار , چسب کارتون , چسب مایع , چسب کاغدی و غیرهطراحی , چاپ و برش چاپ , عرضه کننده انواع روزنگ , شبرنگ , استیکر , مات کن دودی | Comments: (0) | View Count: (344) | Return

Post a Comment